Tiểu sử

SĐT 02773976079 Trường Tiểu học Phú Đức thành lập tháng 10 năm 2019, thuộc ấp K9, xã Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp