NGÀY HỘI GIAO LƯU HỌC SINH TIỂU HỌC CẤP TRƯỜNG

Thực hiện theo Kế hoạch số 1252/KH-PGDĐT.TH ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo Tam Nông về việc tổ chức “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học huyện Tam Nông năm học 2020 – 2021”;

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường,

Ngày 14/11/2020 Trường Tiểu học Phú Đức tổ chức “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học cấp trường năm học 2020 – 2021”

Gồm 04 nội dung như sau:

  1. Giao lưu “Tuyên truyền viên nhí”
  2. Giao lưu “Vẽ tranh”
  3. Giao lưu “Trò chơi”
  4. Giao lưu “Hoạt động trải nghiệm”

Mỗi đội gồm 7 em tham gia tất cả các hoạt động, đến với hội thi có 8 đội tham gia  từ các khối lớp 3,4,5.

Một số hình ảnh minh họa của phần thi tuyên truyền viên nhí:

 

 

 

Một số hình ảnh minh họa của phần thi trải nghiệm:

Người viết : NTDL