Trường Tiểu học Phú Đức tổ chức chuyên đề dạy học môn Toán, Tiếng Việt lớp 1. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2020 – 2021

Nhằm để bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 1, ngày 11/11/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông  tổ chức Hội thảo dạy học môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để thảo luận, chia sẻ về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị khi triển khai thực hiện.

Ngày 20 tháng 11 năm 2020. Trường tổ chức buổi chuyên đề Toán, Tiếng Việt lớp 1. Khối thực hiện dạy là khối 1. Lớp Một/2, Lớp Một/1.

Tham gia chỉ đạo buổi chuyên đề BGH, các giáo viên trong trường. Cô Nguyễn Thị Loan nhận xét qua tham dự 2 tiết dạy. Qua 11 tuần thực dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học đã đi vào nề nếp, nhiều giáo viên lớp 1 thực hiện dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 rất hào hứng, phấn khởi vì nội dung, chương trình, phương pháp dạy học linh hoạt và hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm, dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Giáo viên nghiêm túc nghiên cứu các nội dung được thảo luận, chia sẻ trong Hội thảo và vận dung linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình, đơn vị mình; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu sâu về chương trình, sách giáo khoa và các tài liệu bổ trợ, chủ động vận dụng vào các tiết dạy để góp phần triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1, làm tiền đề thực hiện tiếp tục lớp 2.

Người viết: Nguyễn Thị Bạch Tuyết