ĐỌC BÁO ĐỘI

Hưởng ứng phong trào “ Đọc báo Đội”, năm học 2018-2019, các em học sinh của trường Tiểu học Phú Đức B tham gia đọc báo rất tích cực và sôi nổi. Giờ ra chơi hay giờ tan học mỗi ngày, các em đều cùng nhau ngồi đọc báo và chia sẽ cho nhau nghe những câu chuyện thú vị hay những tấm gương thiếu nhi học tốt tiêu biểu.
Ngay từ năm học Liên đội đã trang bị tủ sách và bố trí trong thư viện các loại báo như: Thiếu niên Tiền Phong, Mực tím, Thiếu Nhi dân tộc, Măng non … Đồng thời sắp lịch đọc sách, báo theo lớp 2, 3, 4, 5 một cách khoa học để phù hợp với việc học tập và giải trí nhằm thúc đẩy các em tìm đến thư viện đọc báo Đội nhiều hơn.
Phong trào “ Đọc báo Đội” là một trong những phong trào được Liên đội duy trì và ngày càng đẩy mạnh trong công tác Đội.
IMG_20190220_134135

IMG_20190220_134224

IMG_20190220_134146

IMG_20190220_134121