Trường Tiểu học Phú Đức tham gia Hội thảo dạy học môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 huyện Tam Nông năm học 2020 – 2021

Năm học 2020 – 2021 là năm học đầu tiên thực hiện dạy học lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

          Qua 9 tuần thực dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học đã đi vào nề nếp, nhiều giáo viên lớp 1 thực hiện dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 rất hào hứng, phấn khởi vì nội dung, chương trình, phương pháp dạy học linh hoạt và hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm, dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít giáo viên còn lúng túng, khó khăn trong tiếp cận thực tế nội dung, chương trình, phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, một số đơn vị gặp khó khăn trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

           Thực hiện công văn số 1346 /PGDĐT-CMNV.TH V/v tổ chức hội thảo dạy và học môn Tiếng Việt, Toán lớp 1năm học 2020- 2021.  Nhằm để bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 1, ngày 11/11/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông  tổ chức Hội thảo dạy học môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để thảo luận, chia sẻ về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị khi triển khai thực hiện.

          Tham gia tiết dạy Hội giảng là các giáo viên ở trường trong huyện: Trường Tiểu học Phú Đức tham gia dạy tiết Tiếng Việt. Khoảng 130 GV là Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên khối 1.

            Trong buổi hội thảo ngoài góp ý rút kinh nghiệm tiết dạy. Phát biểu buổi hội thảo Ông Văn Kết Phó phòng giáo dục Đào Tạo Tam Nông nhấn mạnh và yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên nghiêm túc nghiên cứu các nội dung được thảo luận, chia sẻ trong Hội thảo và vận dung linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình, đơn vị mình; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu sâu về chương trình, sách giáo khoa và các tài liệu bổ trợ, chủ động vận dụng vào các tiết dạy để góp phần triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1, làm tiền đề thực hiện tiếp tục lớp 2. Ông còn lưu ý đối với giáo viên khi thực hiện nội dung, hình thức và phương pháp dạy học cần phải linh hoạt, sáng tạo, không gập khuôn, máy móc, người quản lý cần thay đổi tư duy,  sáng tạo trong giáo dục được đồng bộ và hiệu quả.

Người viết: NTDL, NTBT